Kurs Podharcmistrzowski „SZEKLA 2016”

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Kompas” zaprasza na Kurs Podharcmistrzowski „Szekla 2016”.

Silnowo dwudniową zimową stolicą Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

IMG_3806

Wymiana myśli, doświadczeń, wiedzy i energii – wszystko to w czasie dwudniowej odprawy władz chorągwi zachodniopomorskiej. W jednym miejscu i w jednym czasie spotkały się najważniejsze osoby z naszej chorągwi, osoby które na codzień decydują o najważniejszych wydarzeniach harcerskich.

Koncert charytatywny na rzecz Klaudii

image

Jedna z naszych harcerek 11-letnia Klaudia, zachorowała na nowotwór. Przebywa obecnie w szpitalu onkologicznym i jest poddawana chemioterapii. Postanowiliśmy pomóc jej w walce z chorobą.

27 lutego 2016 roku w Policach odbędzie się koncert charytatywny, podczas którego będą zbierane środki na leczenie trójki dzieci, w tym również na leczenie Klaudii.

Półkolonie zimowe 2016

balwanek

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP zaprasza na półkolonie zimowe!

Zlot Chorągwi Zachodniopomorskiej „Wyzwolić Kolory”

featured-zlot

Chorągiew Zachodniopomorska składa się z 12 hufców. W związku z dużym rozproszeniem terenowym oraz także odrębnością tożsamości poszczególnych środowisk współpraca między jednostkami jest dużym wyzwaniem. Potrzebujemy zatem działań, które będą jednoczyły wszystkie środowiska i będą odpowiedzią na potrzebę budowanie poczucia wspólnotowości.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w tym roku do wielu, wielu miejsc i ludzi. Wśród nich byli także Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek, Kurator Oświaty – Maria Borecka, Prokurator Apelacyjny – Józef Skoczeń oraz Wojewoda Zachodniopomorski – Piotr Jania.

Hufiec Szczecin-Pogodno zaprasza na biwak teatralno-cyrkowy, 29-31.01.2016

Hufiec Szczecin-Pogodno zaprasza na biwak o tematyce teatralno-cyrkowej. Zaproszenie skierowane jest głównie do młodzieży z grup starszoharcerskich i wędrowniczych.