Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

 1. hm. Marek Niewiarowski – przewodniczący
 2. pwd. Mateusz Dymek– (wygaśnięcie mandatu ogłoszone uchwałą ChKR 8/2022 z dnia 31.10.2022r.)
 3. hm. Paweł Ochota
 4. hm. Waldemar Piątek
 5. hm. Jacek Rybak
 6. hm. Jolanta Szadkowska
 7. hm. Jędrzej Namiotko
 8. hm. Dariusz Okoń (wybór uzupełniający ogłoszony uchwałą ChKR 10/2022 z dnia 29.11.2022r.)

Kontakt

email: rewizyjna@zachpom.zhp.pl

Do pobrania

Uchwały 2020

Uchwały 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały 2016

Uchwały 2015

Uchwały 2014

Skład Komisji 2018-2022

 • hm. Mirosław Bajzert – przewodniczący
 • phm. Agata Maszyczkowska – wiceprzewodnicząca wygaśnięcie mandatu w dniu 20.10.2019 ze względu na wybór do Komendy Hufca Szczecin-Pogodno ZHP
 • hm. Marek Niewiarowski – sekretarz
 • hm. Paweł Ochota – członek
 • hm. Jacek Rybak – członek
 • hm. Waldemar Piątek – członek – wybór uzupełniający Uchwała nr 3/2020 ChKR

Skład Komisji 2014-2018

 • phm. Grzegorz Grondys – przewodniczący
 • hm. Paweł Lipiński – z-ca przewodniczącego
 • hm. Marek Niewiarowski – sekretarz
 • hm. Mirosław Bajzert (wybór Uchwałą Komisji nr 2/2016, ogłoszony rozkazem L2/2016 z 26.01.2016 r.)
 • hm. Marek Janta-Lipiński
 • phm. Ewa Falkiewicz (wybór Uchwałą Komisji nr 2/2016, ogłoszony rozkazem L2/2016 z 26.01.2016 r.)
 • phm. Damian Jaros
 • phm. Robert Jasek (wygaśnięcie mandatu ogłoszone rozkazem L15/2015 z 10.12.2015 r.)
 • phm. Jacek Wolman (wygaśnięcie mandatu ogłoszone rozkazem L15/2015 z 10.12.2015 r.)

Skład Komisji w kadencji 2010-2014

 • phm. Grzegorz Grondys – Przewodniczący
 • phm. Paweł Lipiński – Z-ca Przewodniczącego
 • hm. Marek Niewiarowski
 • phm. Piotr Mikołajczuk
 • phm. Jacek Wolman