Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

 • hm. Mirosław Bajzert – przewodniczący
 • phm. Agata Maszyczkowska – wiceprzewodnicząca wygaśnięcie mandatu w dniu 20.10.2019 ze względu na wybór do Komendy Hufca Szczecin-Pogodno ZHP
 • hm. Marek Niewiarowski – sekretarz
 • hm. Paweł Ochota – członek
 • hm. Jacek Rybak – członek
 • hm. Waldemar Piątek – członek – wybór uzupełniający Uchwała nr 3/2020 ChKR

Kontakt

email: rewizyjna@zachpom.zhp.pl

Do pobrania

Uchwały 2020

Uchwały 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały 2016

Uchwały 2015

Uchwały 2014

Skład Komisji 2014-2018

 • phm. Grzegorz Grondys – przewodniczący
 • hm. Paweł Lipiński – z-ca przewodniczącego
 • hm. Marek Niewiarowski – sekretarz
 • hm. Mirosław Bajzert (wybór Uchwałą Komisji nr 2/2016, ogłoszony rozkazem L2/2016 z 26.01.2016 r.)
 • hm. Marek Janta-Lipiński
 • phm. Ewa Falkiewicz (wybór Uchwałą Komisji nr 2/2016, ogłoszony rozkazem L2/2016 z 26.01.2016 r.)
 • phm. Damian Jaros
 • phm. Robert Jasek (wygaśnięcie mandatu ogłoszone rozkazem L15/2015 z 10.12.2015 r.)
 • phm. Jacek Wolman (wygaśnięcie mandatu ogłoszone rozkazem L15/2015 z 10.12.2015 r.)

Skład Komisji w kadencji 2010-2014

 • phm. Grzegorz Grondys – Przewodniczący
 • phm. Paweł Lipiński – Z-ca Przewodniczącego
 • hm. Marek Niewiarowski
 • phm. Piotr Mikołajczuk
 • phm. Jacek Wolman