AktualnościProjekty

Słoneczne namioty

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizuje projekt „Słoneczne namioty” (nr umowy WiBION/16/23) współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wartość projektu: 111 800,00 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 100 000,00 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, poprzez rozbudowę istniejącej bazy obozowej. Podstawowym zastosowaniem sprzętu będzie organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności. Drugorzędnym zastosowaniem sprzętu będzie zapewnienie mobilnej bazy logistycznej o znacznym stopniu autonomii, do zastosowania w sytuacjach kryzysowych o charakterze wielkoskalowym, na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.