Rada Chorągwi

Skład Rady Chorągwi

 • Hm. Grzegorz Handorf – przewodniczący
 • Phm. Maria Alankiewicz
 • Hm. Agnieszka Kępa
 • Hm. Marcin Maćkowiak
 • Hm. Anna Miszczak
 • Pwd. Katarzyna Mosiejczuk
 • Hm. Marta Nadolna
 • Hm. Anna Sękowska-Namiotko
 • Pwd. Sylwia Tillack

Kontakt

email: rada@zachpom.zhp.pl

Uchwały 2020

Uchwały 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały 2016

Uchwały 2015

Uchwały 2014

Uchwały 2013

Uchwały 2012

Uchwały i stanowiska 2011

Kadencja 2018-2022

 • hm. Mirosław Namiotko – przewodniczący
 • hm. Agnieszka Kępa – wiceprzewodnicząca – wybór Uchwałą nr 1/2020
 • phm. Anna Piasecka-Grzegorek – wiceprzewodnicząca, sekretarz
 • hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska – członkini
 • phm. Michał Dubina – członek
 • phm. Seweryn Gaweł – członek
 • hm. Krystyna Kurczewska – członkini
 • phm. Jacek Wójcik – członek – wybór Uchwałą nr 1/2020
 • hm. Bogdan Sołtysiak – członek – wybór Uchwałą nr 1/2020
 • phm. Marcin Maćkowiak – wiceprzewodniczący mandat wygasł w związku z zatrudnieniem
 • phm. Michał Olszewski – wiceprzewodniczący mandat wygasł w związku z zatrudnieniem
 • hm. Anna Miszczak – członkini mandat wygasł w związku z zatrudnieniem

Skład Rady Chorągwi 2014-2018

 • hm. Jakub Cichocki – przewodniczący
 • hm. Mirosław Namiotko – z-ca przewodniczącego
 • phm. Joanna Radziwon – z-ca przewodniczącego
 • hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska
 • pwd. Michał Dubina
 • hm. Krystyna Kurczewska
 • hm. Danuta Łysko
 • hm. Dariusz Okoń
 • phm. Michał Olszewski
 • phm. Anna Piasecka-Grzegorek

Skład Rady w kadencji 2010-2014

 • hm. Rafał Raniowski – Przewodniczący
 • hm. Krystyna Kurczewska – Wiceprzewodnicząca
 • phm. Mirosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący
 • hm. Anna Stachowska – Sekretarz
 • hm. Marek Janta-Lipiński
 • phm. Robert Jasek
 • hm. Mirosław Namiotko
 • hm. Paweł Pietkiewicz
 • hm. Tadeusz Śmiśniewicz