Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Agnieszka Kępa – przewodnicząca
 • hm. Grzegorz Handorf – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Dorota Szymańska – wiceprzewodnicząca
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Agnieszka Woś
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
 • hm. Agata Siczyńska – Kamińska

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 19.10.2022, od godz.: 17:00
 • 16.11.2022, od godz.: 17:00
 • 14.12.2022, od godz.: 17:00
 • 18.01.2023, od godz.: 17:00
 • 09.02.2023, od godz.: 17:30
 • 15.03.2023, od godz.: 17:30
 • 19.04.2023, od godz.: 17:30
 • 10.05.2023, od godz.: 17:30
 • 07.06.2023, od godz.: 17:30
 • 21.06.2023; od godz.: 17:30

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Police – do 30.06.2023 r.
 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2024 r.
 • Międzyhufcowa KSI dla Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP oraz Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP do prowadzenia prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza – do 31.12.2024 r.