Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Agnieszka Kępa – przewodnicząca
 • hm. Grzegorz Handorf – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Dorota Szymańska – wiceprzewodnicząca
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Janusz Czyż
 • hm. Agnieszka Woś
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 16.02.2022 18:00
 • 16.03.2022 18:00
 • 20.04.2022 18:00
 • 18.05.2022 18:00
 • 8.06.2022 18:00
 • 22.06.2022 18:00

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Police – do 30.06.2023 r.
 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2024 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Pogodno ZHP – do 06.2020 r.
 • Międzyhufcowa KSI dla Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP oraz Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP do prowadzenia prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza – do 31.12.2024 r.