Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Agnieszka Kępa – przewodnicząca
 • hm. Grzegorz Handorf – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Dorota Szymańska – wiceprzewodnicząca
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Janusz Czyż
 • hm. Agnieszka Woś
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 14.10.2020 godz. 18:00,
 • 18.11.2020 godz. 18:00,
 • 16.12.2020 godz. 18:00,
 • 20.01.2021 godz. 18:00,
 • 17.02.2021 godz. 18:00,
 • 24.03.2021 godz. 18:00,
 • 14.04.2021 godz. 18:00,
 • 12.05.2021 godz. 18:00,
 • 02.06.2021 godz. 18:00,
 • 16.06.2021 godz. 18:00.

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2021 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Dąbie ZHP – do 23.02. 2017 r.
 • KSI Hufca Szczecin-Pogodno ZHP – do 06.2020 r.
 • Międzyhufcowa KSI dla Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP oraz Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP do prowadzenia prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza – do 31.12.2021 r.