Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji

 • hm. Agnieszka Kępa – przewodnicząca
 • hm. Grzegorz Handorf – wiceprzewodniczący
 • hm. Maria Dorota Szymańska – wiceprzewodnicząca
 • hm. Anna Brejwo
 • hm. Agnieszka Woś – do 19.01.2024 rozkaz L1/2024
 • hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
 • hm. Agata Siczyńska – Kamińska

Kontakt

email: ksi@zachpom.zhp.pl

Terminy spotkań Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

 • 25 października 2023,
 • 22 listopada 2023,
 • 20 grudnia 2023,
 • 17 stycznia 2024,
 • 21 lutego 2024,
 • 20 marca 2024,
 • 24 kwietnia 2024,
 • 29 maja 2024,
 • 19 czerwca 2024,
 • 18 września 2024,
 • 23 października 2024,
 • 20 listopada 2024,
 • 18 grudnia 2024.

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzeń: 17:30. W przypadku większej ilości chętnych, możliwe jest dokonanie przesunięcia godziny rozpoczęcia posiedzenia.

Osoby chcące otworzyć lub zamknąć próbę na stopień instruktorski w ChKSI prosimy o składanie kompletnej dokumentacji najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem Komisji w sekretariacie KCH oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres ksi@zachpom.zhp.pl.

Pliki do pobrania

Uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich

 • KSI Hufca Szczecin-Pogodno- do 30.06.2025 r.
 • KSI Hufca Szczecin ZHP – do 31.12.2024 r.
 • Międzyhufcowa KSI dla Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP oraz Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP do prowadzenia prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza – do 31.12.2024 r.