Z Facebooka

Niedawno zakończyła się Światowa Konferencja WAGGGS w której udział wzięła pwd. Weronika Szczepaniak z Hufiec ZHP Stargard. Dziękujemy Druhnie za tę pracę :) Zachęcamy do przeczytania podsumowania.Delegatki ZHP na Światową Konferencję WAGGGS wróciły do swoich środowisk, aby tam wcielać w życie to, co ustaliły skautki z całego świata.Światowa Konferencja WAGGGS podjęła szereg uchwał, które podkreślają konieczność włączania młodych dziewcząt i kobiet (poniżej 30 roku życia) w procesy decyzyjne oraz zarządcze ruchu na każdym poziomie jego działania oraz wzmacniania pracy metodycznej i programowej. Przyjęto Compass 2032, który stanowi wizję rozwoju całego ruchu – WAGGGS i organizacji członkowskich do roku 2032. Więcej informacji o tym, jakie decyzje podjęte zostały podczas konferencji przeczytacie na zhp.pl/2021/37-swiatowa-konferencja-wagggsTo jednak nie koniec pracy - po konferencjo WOSM, która odbywa się w tym miesiącu, delegacje spotkają się, aby wspólnie wypracować to, jak ZHP może wdrażać decyzje obu konferencji. ...
View on Facebook

4 weeks ago

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP ...
View on Facebook