AktualnościProjekty

Namioty z Gwiazdami

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizuje projekt “Namioty z Gwiazdami” (nr umowy WiBION/16/2019) współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wartość projektu: 111 533,80 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 100 000,00 zł.

Zakupiony nowy sprzęt obozowy stanowi zaplecze do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, co przyczyniło się do poprawy warunków bytowych w czasie trwania obozów, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej zakupiony sprzęt stanowi zaplecze mobilnej bazy logistycznej.