AktualnościProjekty

Dofinansowanie z POIR

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP uzyskała w ramach umowy POIR.03.04.00-32-0152/20-00 dofinansowanie projektu Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wsparcia wynosi 206 660,16 zł.