Władze

4 września 2022 roku XXII Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybrał nowe władze statutowe: Komendantkę i Komendę Chorągwi, Radę Chorągwi, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.


1 września 2018 roku XX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybrał nowe władze statutowe: Komendantkę i Komendę Chorągwi, Radę Chorągwi, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.

Zjazd przyjął również Uchwałę ws. zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego w celu przyjęcia strategii Chorągwi.


18 października 2014 roku XIX Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybrał nowe władze statutowe: Komendantkę i Komendę Chorągwi, Radę ChorągwiKomisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.

Zjazd przyjął również Program Rozwoju Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP .


28 września 2013 roku XVIII Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zwołany w wyniku uchwały Komendy Chorągwi wybrał Komendanta i Komendę Chorągwi.


27 listopada 2010 roku na XVII Zjeździe Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wybrane zostały wszystkie statutowe władze: Komendanta i Komendę Chorągwi, Radę Chorągwi, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.