Sprawozdania Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie za rok 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2023
Bilans 2023
Rachunek zysków i strat 2023
Informacja dodatkowa 2023
Sprawozdanie merytoryczne 2023

Sprawozdanie za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie za rok 2011