Komisja Historii

Komisja Historii Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP od 26 lat zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem materiałów z bogatego dorobku organizacji na Pomorzu Zachodnim.

Zwracamy się do byłych instruktorów i harcerzy o czynny udział w tym przedsięwzięciu.

Będziemy wdzięczni za przekazanie do Archiwum Komisji posiadanych pamiątek, materiałów i osobistych wspomnień. Czas nieubłaganie płynie, odchodzą ludzie, a wraz z nimi wiedza o minionych wydarzeniach. Postarajmy się wspólnie zachować dla przyszłych pokoleń jak najwięcej informacji o ludziach i faktach.

Skład Komisji

kontakt: historia@zachpom.zhp.pl

 • hm. Zdzisław Rychter – przewodniczący
 • hm. Genowefa Bałdyka
 • hm. Teresa Jasiunas
 • hm. Witold Kulesza
 • hm. Piotr Tomaszewski
 • hm. Ryszard Łuczkowski
 • hm. Halina Zamiatowska
 • hm. Jolanta Bardasz
 • pwd. Lidia Bogucka

Zespół redakcyjny “Harcerskie Barwy Czasu”

kontakt: harcerskiebarwyczasu@zachpom.zhp.pl

 • hm. Piotr Tomaszewski.
 • hm. Genowefa Bałdyka
 • hm. Teresa Jasiunas,
 • hm. Ryszard Łuczkowski
 • pwd. Lidia Bogucka

Harcerskie Barwy Czasu – periodyk Chorągwianej Komisji Historii i Chorągwianego Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.