Aktualności

ZHP dla Ukrainy

W obliczu sytuacji jaka ma miejsce na Ukrainie, w całej Chorągwi harcerki i harcerze podejmują swoją służbą na różnych polach.

W dniu 25.02 odbyła się alarmowa odprawa Komend Hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, podczas której omówione zostały następujące działania w ramach akcji „ZHP dla Ukrainy”:

  1. Nawiązujemy współpracę z samorządami lokalnymi oraz lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą Ukrainie;
  2. Przekazaliśmy władzom państwowym informacje dotyczące naszych zasobów pomocowych, w tym wykaz baz chorągwianych gotowych do przyjęcia osób z Ukrainy;
  3. Powołujemy koordynatorów w hufcach odpowiedzialnych za koordynację służby na rzecz Ukrainy, przygotowujemy także bazy osób – specjalistów przygotowanych do wsparcia działań pomocowych;
  4. Rozpoczynamy zbiórkę funduszy na rzecz pomocy Ukrainie na konto Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o numerze 16 1600 1462 1026 4705 3000 0004