Turniej Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł “Złotego Słoneczka” i “Złotej Lilijki”

Drodzy drużynowi, Drogie zuchy i harcerze,

Przed Wami zaproszenie do III edycji Turnieju Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł “Złotego Słoneczka” i “Złotej Lilijki”.  To edycja, która jest kontynuacją propozycji realizowanej w okresie wiosennym – pragniemy ją kontynuować w formie dostosowanej do obecnej sytuacji.

Zachęcamy do skorzystania z pomysłów, które tu się pojawiają. Jeśli już zgłosiliście się do Turnieju wcześniej wystarczy potwierdzić chęć uczestnictwa w zakładce zgłoszenia, jeśli jeszcze nie – zapraszamy do wspólnej przygody.

Realizując zadania pamiętajcie

Nie ograniczajcie się do schematów, postawcie na wyzwanie i dobrą zabawę. Część zadań, które dla Was przygotowaliśmy można wykonać w formie hybrydowej – część zdalnie, część tradycyjnie. Wykorzystajcie to, że stajecie się świadomymi harcerzami i fakt, że zdalnie nie oznacza online. W zależności od metodyki Waszej pracy i Waszych pomysłów zadania możecie wykonywać zastępami, indywidualnie, pod opieką rodziców, patrolami zadaniowymi całość składając online w jedno wspólne zadanie. 

Podczas wykonywania zadań pamiętajcie o bezpieczeństwie i harcerskim duchu przygody.

Pozdrawiamy,
Zespół Metodyczno-Programowy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Dla kogo?

Uczestnikami Turnieju mogą być podstawowe jednostki Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej, tj. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, kluby i kręgi działające zgodnie z metodyką wędrowniczą.

Wymienione jednostki muszą działać zgodnie  z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu, klubu specjalnościowego (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 170/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego).

Po co?

 • wzmocnienie metodycznej pracy jednostek Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
 • wprowadzenie do pracy programowej jednostek zdrowej rywalizacji międzyśrodowiskowej,
 • budowanie wspólnoty chorągwianej,
 • wzmocnienie realizacji w jednostkach kierunków programowych ZHP czyli:
  • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
  • wzmocnienie edukacji lokalnej i globalnej,
  • pielęgnowanie tradycji i więzi,
  • propagowanie działań i zachowań patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa

 1. Turniej odbywa się w poszczególnych grupach metodycznych: zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej.
 2. Formą zgłoszeniową w Turnieju jest zgłoszenie swojej jednostki za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. W formularzu należy wskazać dokładnie trzy zadania, które gromada/drużyna będzie realizowała w ramach współzawodnictwa.
 3. Lista zadań turniejowych zostanie ogłoszona 1 grudnia 2020 roku.
 4. Jednostki, które zrealizowały zadania w pierwszej edycji III Turnieju Gromad i Drużyn Harcerskich i przesłały ich wyniki we wskazanym terminie – mogą pozostawić zadania do oceny lub podjąć decyzje o ich kontynuowaniu w założonej lub zmienionej wersji. 
 5. Wszystkie wykonane zadania i wszelkie informacje turniejowe należy przesyłać na adres: turniej@zachpom.zhp.pl
 6. Turniej odbywa się etapowo: 
  1. I etap – zgłoszenie za pomocą formularza/ potwierdzenie uczestnictwa w Turnieju do 15.12.2020 
  1. II etap – realizacja zadeklarowanych zadań;
  1. III etap – 5 jednostek wyróżnionych w każdym pionie bierze udział w spotkaniu turniejowym w 29-30.05.2021 r. 
 1. Zadania turniejowe muszą być realizowane w terminie od 1 grudnia 2020 roku do 24 kwietnia 2021 roku. Zadania będzie można realizować w dowolnej kolejności. Warunkiem ich zaliczenia jest terminowe przesłanie raportu z ich wykonania wg załączonego wzoru.
 2. W spotkaniu turniejowym, które odbędzie się 29-30.05.2021 roku weźmie udział 5 wyróżnionych jednostek z każdego pionu metodycznego. Informacje o zakwalifikowaniu się do tego etapu współzawodnictwa zostaną przekazane wszystkim uczestnikom w dniu 08.05.2021 r. wraz ze wskazaniem 5 wyróżnionych w każdym pionie metodycznym jednostek.
 3. Zwycięzcami Turnieju zostaną jednostki, które w III etapie zdobędą największą liczbę punktów w swojej grupie metodycznej.

Nagrody

Zwycięska Gromada Zuchowa otrzymuje tytuł Najlepszej Gromady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wraz z odznaką „Złotego Słoneczka”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Zwycięskie Drużyny otrzymują tytuł Najlepszej Gromady/Drużyny Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w swojej kategorii metodycznej wraz z odznaką “Złotego Słoneczka/Złotej Lilijki”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Wszyscy uczestnicy Turnieju, którzy ukończą realizację trzech zadań kierunkowych otrzymają pamiątkowe oznaczenia.