AktualnościKształcenieWażne

Lider +

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej oraz Instruktorki Centralnej Szkoły Instruktorskiej serdecznie zapraszają na dwa moduły szkoleniowe programu Lider +.

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji.

Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

  • efektywna komunikacja,
  • kierowanie ludźmi,
  • motywowanie,
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opisach pod linkami do zgłoszeń. W razie pytań proszę o kontakt – ksztalcenie@zachpom.zhp.pl

Lider + I. Kierowanie ludźmi w praktyce

Termin
15-16 czerwca 2019 r.
15 czerwca: zajęcia od 9:00 – 21:00
16 czerwca: zajęcia od 9:00 – 14:00

Koszt: 50 zł

Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZwn5ErVIRZEnNxDg-w5q6FUMjhGTEtQQkJIUU5aVUg3RVgwRlZZTVJMOC4u

Lider + II. Motywowanie w działaniu

Termin
29-30 czerwca 2019 r.
29 czerwca: zajęcia od 9:00 – 21:00
30 czerwca: zajęcia od 9:00 – 14:00

Koszt: 50 zł

Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZwn5ErVIRZEnNxDg-w5q6FUMkFHTUVDNVhSSjIwTElVWTdPRElWUjBPSi4u