Zlot Kadry Kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Zespół Kadry Kształcącej „Kompas” zaprasza na Zlot kadry kształcącej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Terminy i lokalizacja

20.10.2018 r., Szkoły Salezjańskie ul. Ku słońcu 124, Szczecin

Wymagania

Uczestnikami zlotu mogą być osoby, które ukończyły kurs kadry kształcącej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać przez wysłanie wiadomości z danymi: imię i nazwisko, stopień instruktorski, hufiec, rok ukończenia kursu kadry kształcącej i jego organizatora na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl do dnia 10.10.2018 r.

Po tym terminie do uczestników kursu zostaną przesłane potwierdzenia przyjęcia na zlot.

Uwaga! Zlot odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 zgłoszeń.

Koszt

30 zł – składka członkowska zadaniowa

Termin płatności: do 15.10.2018 r.

W ramach składki zapewniamy:

  • profesjonalnie przygotowane i poprowadzone zajęcia,
  • czas na wymianę doświadczeń i wspomnień,
  • obiad w sobotę, poczęstunek.

Dane do wpłat

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin

Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko, Zlot Kadry Kształcącej – składka zadaniowa”

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w zlocie.

Dodatkowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt: