Aktualności

Zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na XLII Zjazd ZHP

Działając na podstawie pkt. 32 Uchwały nr 78/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2021 r. – Ordynacja wyborcza ZHP oraz w związku z Uchwałą nr 83/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XLII Zjazd ZHP oraz terminarza zbiórek wyborczych Komenda Chorągwi podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 11/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Rejonu hufców nr 2 (Bałtycki Hufiec Morski ZHP w Kołobrzegu, Hufiec Goleniów ZHP, Hufiec Ziemi Wolińskiej ZHP) w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP w dniu 2 października 2021 r.
  • Uchwałę nr 12/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Rejonu hufców nr 1 (Hufiec Sławno ZHP, Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP) w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP w dniu 2 października 2021 r.
  • Uchwałę nr 13/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Rejonu hufców nr 4 (Hufiec Myślibórz ZHP, Hufiec Police ZHP, Hufiec Szczecin-Dąbie ZHP) w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP w dniu 25 września 2021 r.
  • Uchwałę nr 14/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Rejonu hufców nr 5 (Hufiec Szczecin ZHP, Hufiec Szczecin-Pogodno ZHP) w celu wyboru delegata na XLII Zjazd ZHP w dniu 3 października 2021 r.

Wykazanie dysponowania głosem decydującym weryfikowane będzie na podstawie listy uczestników zbiórek wyborczych z głosem decydującym ogłoszonej w rozkazach właściwych komendantów hufców.

Wykazanie dysponowania biernym prawem wyborczym weryfikowane będzie na podstawie: 

  • zapisów § 37 Statutu ZHP, 
  • wpisów w Systemie Ewidencyjnym Tipi dotyczących członkostwa w ZHP i posiadanych stopni instruktorskich, 
  • potwierdzenia opłacenia składek członkowskich (potwierdzenie przelewu/KP lub informacja zamieszczona w Systemie Ewidencyjnym Tipi), 
  • potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej (rozkaz właściwego komendanta z zaliczeniem służby lub informacja zamieszczona w Systemie Ewidencyjnym Tipi lub potwierdzony podpisem wpis w książeczce instruktorskiej), 
  • oświadczeń własnych w zakresie postanowień §37 ust. 2 p. 4 Statutu ZHP.

Odpowiednie dokumenty zostały umieszczone w serwisie e-Chorągwi.