Zachodniopomorskie Podwórka

Od 1.09.2019 r. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizuje program “Zachodniopomorskie Podwórka” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 7471761,13 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 6924600,72 zł 

Więcej o projekcie…