XXX – lecie Szarych Szeregów Oddział Szczecin

 W dniach 26.09 -27.10.2022r. obchodziliśmy uroczystości   XXX – lecia powstania Szarych Szeregów Oddział Szczecin.

Obchody rozpoczęliśmy w dniu 26.09. złożeniem wiązanek kwiatów na grobach zmarłych członków naszego stowarzyszenia dh. Stefana Lewandowskiego, dh. Wieńczysławy Ganickiej – Stasykiw, dh. Jerzego Kołodziejskiego.                                    

W dniu 27.09.wzięliśmy udział w szczecińskich uroczystościach na Cmentarzu Centralnym przy pomniku „Na chwałę Armii Krajowej” złożyliśmy wiązankę na pl. Szarych Szeregów przy płycie pamiątkowej „Harcerkom i Harcerzom Szarych Szeregów – Bohaterskim Żołnierzom” oraz zorganizowaliśmy spotkanie okolicznościowe, podczas którego przypomnieliśmy historię Szarych Szeregów oraz historię powstania i działalność Szarych Szeregów Oddział Szczecin.

Wspominaliśmy zmarłych członków naszego stowarzyszenia prezentacja przygotowaną przez dh. hm. Danutę Marciszewską, przeplataną piosenkami przygotowanymi przez 113 Wielopoziomową DH im. Janka Bytnara „Rudego”.

Nasz jubileusz zaszczycili swoją obecnością:

 • Mariusz Sikora – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych reprezentujący Marszałka Województwa
 • Renata Łażewska – Przewodniczącą Rady Miasta Szczecin
 • Grzegorz Janowski – reprezentujący Prezydenta Miasta Szczecin
 • Jolanta Szykowska – Prezes Zarządu AK Szczecin
 • Aleksandra Białonowicz – Prezes Stowarzyszenia Konie i Natura
 • Anna Łysiak – Dyrektor SP Nr.1  w Nowogardzie
 • Katarzyna Falkowska-Simińska Z-ca Dyrektorki SP Nr.1 w Nowogardzie
 • ppł. Honorata Ziętek – Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni
 • Renata Arent – Biuro Prezydenta Miasta Szczecin
 • hm. Dagmara Korbel – Głąb- Komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP
 • hm. Paweł Kamiński -Z-ca Komendantki Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP
 • hm. Eliza Gilewska – Komendantka Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w latach 2013 – 2022
 • hm. Elżbieta Chudzik – Komendantka Zachodniopomorskiej ZHP w latach 2007-2013
 • Lucyna Tarka – Stowarzyszenie Dorosłych Harcerek i Bractwo Zawiszy Czarnego Krąg Szczecin
 • Barbara Jaskierska – córka dh. Wieńczysławy Ganickiej-Stasykiw
 • Paweł Lewandowski z rodziną – syn dh. Zenona Lewandowskiego
 • hm. Ryszard  Maciulewicz i 113 WDH im. Janka Bytnara „Rudego” Hufiec ZHP Szczecin Pogodno
 • dh. Alicja Łuszkiewicz i 44 DH „DODO” im. Szarych Szeregów Hufiec ZHP Szczecin Pogodno