XXX-lecie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Szczecin

Zaproszenie na obchody.

Dnia 27.09.2022 r. Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Szczecin obchodzi XXX-lecie swojego istnienia połączone z obchodami 73-lecia powstania Szarych Szeregów.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się pod patronatem:

 • mgr Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego
 • mgr Olgierda Geblewicz – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 • hm. Dagmary Korbel-Gołąb- Komendantki Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP

W uroczystościach udział wezmą min. drużyny harcerskie noszące imiona bohaterów Szarych Szeregów z Hufca ZHP Szczecin Pogodno:

 • 113 Turystyczna Wilopoziomowa DH im. Jana Bytnara „Rudego”
 •  44 GH „DODO” im. Szarych Szeregów oraz Stowarzyszenie Dorosłych Harcerek i Harcerzy Bractwo Zawiszy Czarnego Krąg Szczecin

PROGRAM

Godz. 12.00 – udział w szczecińskich uroczystościach na Cmentarzu Centralnym przy pomniku „ Na chwałę Armii Krajowej”
Godz. 16.00 – pl. Szarych Szeregów płyta pamiątkowa „Harcerkom i Harcerzom Szarych Szeregów – Bohaterskim Żołnierzom” złożenie kwiatów.
Godz. 17.00 – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP ul. Ogińskiego 15 spotkanie okolicznościowe:

 • przywitanie zaproszonych gości przez dh. Elżbietę Barańską – Przewodniczącą Szarych Szeregów Oddział Szczecin
 • odśpiewanie hymnu Szarych Szeregów
 • słowo wstępne: „Szare Szeregi – co to znaczy?
 • powstanie i działalność Szarych Szeregów Oddział Szczecin wspomnienie zmarłych członków Szarych Szeregów Oddział Szczecin
 • wystąpienia zaproszonych gości
 • pożegnanie w harcerskim kręgu 

                                                                   Z harcerskim pozdrowieniem

                                                                                      Czuwaj!

                                                                 Przewodnicząca
                                                                 Szarych Szeregów Oddział Szczecin

                                                                            mgr Elżbieta Barańska