XXII Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Termin Zjazdu

3-4 września 2022 r.

Miejsce Zjazdu

Szczecin

Uczestnicy z głosem decydującym

W zjeździe uczestniczą delegaci wybrani przez zjazdy hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej według liczb delegatów przysługujących poszczególnym hufcom na podstawie Uchwały Komendy Chorągwi podjętej na podstawie Ordynacji Wyborczej ZHP (razem 21 osób).

Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu (zjazd nadzwyczajny zwołany na 28.06.2022 r. 18:00)1
Hufiec Goleniów (zjazd zwołany na 25.06.2022 r. 10:00)1
Hufiec Myślibórz (zjazd nadzwyczajny zwołany na 17.06.2022 r. 18:00)2
Hufiec Police (zjazd nadzwyczajny zwołany na 21.06.2022 r. 18:30)1
Hufiec Sławno (zjazd nadzwyczajny zwołany na 18.06.2022 r.)1
Hufiec Stargard (zjazd nadzwyczajny zwołany na 26.06.2022 r. 14:00)3
Hufiec Szczecin (zjazd nadzwyczajny wybrał delegatów w dniu 15.05.2022 r.)3
Hufiec Szczecin-Dąbie (zjazd nadzwyczajny zwołany na 26.06.2022 r. 15:00)1
Hufiec Szczecin-Pogodno (zjazd nadzwyczajny zwołany na 28.06.2022 r. 19:00)2
Hufiec Szczecinek (zjazd nadzwyczajny zwołany na 26.06.2022 r. 17:00)2
Hufiec Ziemi Koszalińskiej (zjazd nadzwyczajny wybrał delegatów w dniu 24.04.2022 r.)3
Hufiec Ziemi Wolińskiej (zjazd nadzwyczajny zwołany na 22.06.2022 r. 18:00)1

W Zjeździe z głosem decydującym uczestniczą również komendanci hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP (12 osób) oraz ustępująca Komenda Chorągwi (6 osób). W zjeździe z głosem doradczym uczestniczą członkowie pozostałych ustępujących władz.

Ważne terminy

Zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP (Uchwała nr 78/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2021 r.) terminy poszczególnych czynności wymaganych przez procedurę zjazdową są następujące:

  • przekazanie sprawozdań ustępujących władz do Komendantki Chorągwi – nie później niż 5.08.2022 r.
  • przekazanie informacji o miejscu zjazdu, proponowanego porządku obrad, sprawozdań ustępujących władz, innych materiałów zjazdowych uczestnikom zjazdu z głosem decydującym (pkt 25 Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 28 dni przed terminem zjazdu) – 6.08.2022 r.
  • termin zgłaszania kandydatów na funkcję Komendanta Chorągwi – 13.08.2022 r.
  • przekazanie przez władze chorągwi lub grupy co najmniej 3 delegatów projektów wnoszonych uchwał do komendanta chorągwi – nie później niż 19.08.2022 r.
  • przekazanie wnoszonych projektów uchwał uczestnikom zjazdu z głosem decydującym (pkt 25 Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu) – 20.08.2022 r.
  • przekazanie uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinii Głównej Kwatery ZHP w sprawie działalności komendy chorągwi (pkt 27 lit. a) Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu) – nie później niż 20.08.2022 r.
  • przekazanie uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinii Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie działalności Komendy Chorągwi oraz wniosków w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem (pkt 27 lit. b Ordynacji Wyborczej ZHP – nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu) – nie później niż 20.08.2022 r.

Uchwały Komendy Chorągwi związane ze Zjazdem

UchwałaKomendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 9/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zwołania XXII Zjazdu Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Uchwała Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 4/2022 z dnia 20 marca 2022 r. w sprawie określenia liczby delegatów na Zjazd Chorągwi wybieranych wposzczególnych hufcach