Wsparcie samorządu województwa zachodniopomorskiego

W latach 2019 – 2021 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na rozwój potencjału organizacji harcerskich na Pomorzu Zachodnim 200 tys. zł

Pozwoliło to na stworzenie dwóch baz logistyczno-programowych, dla harcerzy z  ZHP i ZHR. Bazy służą do prowadzenia działalności harcerskiej  oraz wykorzystania podczas sytuacji kryzysowych w regionie. 

Udzielone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wsparcie pozwoliło także na realizację szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla kadry instruktorskiej oraz zawodów  sprawnościowych dla harcerzy.

Prezentujemy materiał filmowy dotyczący obozów harcerskich na Pomorzu Zachodnim w 2021r., które wykorzystują zakupione z dotacji wyposażanie i sprzęt logistyczny.