Wsparcie psychologa

Druhu Drużynowy oraz Instruktorze!
Jeśli w Twojej drużynie lub zespole, w którym pracujesz zdarzają się sytuacje, które wymagają pomocy, wsparcia lub konsultacji psychologa- skontaktuj się!

phm. Katarzyna Łowicka tel. 695 464 873, e-mail: katarzyna.lowicka@zhp.net.pl

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.