Warsztaty przygotowujące do zdobycia SOKK

Zespół Kadry Kształcącej “Kompas” zaprasza na warsztaty przygotowujące do zdobycia SOKK.

Terminy i lokalizacja

20-21.10.2018 r., Szkoły Salezjańskie ul. Ku słońcu 124, Szczecin.

Wymagania

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które ukończyły kurs kadry kształcącej.

Koszt

30 zł – składka zadaniowa

Termin wpłaty składki do 15.10.2018 r. (po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w warsztatach).

W ramach składki zapewniamy:

    • profesjonalnie przygotowane i poprowadzone zajęcia,
    • obiad w sobotę, wrzątek do pozostałych posiłków, poczęstunek.

Dane do wpłat

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w warsztatach.

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025
 
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: “imię i nazwisko, Składka zadaniowa Warsztaty SOKK”

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać przez wysłanie zgłoszenia z danymi: imię i nazwisko, stopień instruktorski, hufiec, rok ukończenia kursu kadry kształcącej, organizator kursu na adres: ksztalcenie@zachpom.zhp.pl do dnia 10.10.2018 r.

Po tym terminie wypełnione zgłoszenia zostaną zweryfikowane i do uczestników kursu zostaną przesłane szczegółowe informacje.

Uwaga! Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt:

  • w sprawie faktur – biuro@zachpom.zhp.pl; Biuro Komendy Chorągwi – telefon: 91 422 44 71
  • w sprawach organizacyjnych i i opinii bezpośrednich przełożonych zatwierdzonych przez komendanta hufca – ksztalcenie@zachpom.zhp.pl