Warsztaty przygotowujące do zdobycia SOKK

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej “KOMPAS” serdecznie zaprasza na warsztaty do Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej.

Warsztaty odbędą się 14-15.12.2019 roku i dedykowane są osobom, które mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć, były członkami komend kursów lub w przyszłości będą chciały nimi być oraz dla osób, które chcą zajmować się kształceniem kadry w hufcu.

Zgłoszenia i informacje: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZwn5ErVIRZEnNxDg-w5q6FUNUpORUhUSzQ5NkpMMjZLNlZMMVI5UDlLQi4u