Uzupełnienie składu Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

Rada Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zaprasza instruktorów naszej Chorągwi do składania swoich aplikacji celem uzupełnienia składu Rady Chorągwi.

Kandydatem do uzupełnienia składu Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej może być instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej, posiadający bierne prawo wyborcze (mile widziane doświadczenie w działalności w strukturach lub zespołach na szczeblu hufcowym lub chorągwianym).

Zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia poprzez wypełnieni załączonej ankiety i przesłania jej na nasz adres mailowy: rada@zachpom.zhp.pl do 26.01.2020 roku.