Turniej zawieszony

W związku z długotrwałym zawieszeniem bezpośredniej pracy gromad i drużyn oraz warunkami trwającego reżimu sanitarnego z dniem 1 czerwca  zawieszamy realizację Turnieju Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł „Złotego Słoneczka” i „Złotej Lilijki”.

Jeśli jakaś jednostka wykonała w tym czasie zadania turniejowe 
prosimy o przesłanie ich krótkiego podsumowania do dnia 20 czerwca  – docenimy Waszą pracę.

Z nową edycją Turnieju wrócimy we wrześniu.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Zespół Metodyczno-Programowy