Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

22.05.2021r. rozpoczęliśmy szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla instruktorów Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Kwalifikowana pierwsza pomoc daje najszersze możliwe kompetencje w zakresie wiedzy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, jakimi może dysponować osoba bez wykształcenia medycznego. 

Osoba, która ukończy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (o statusie ratownika – a nie ratownika medycznego) ma wiedzę o następujących czynnościach:

  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej, bezprzyrządowej; resuscytacji z podaniem tlenu, defibrylacji automatycznej;
  • tamowaniu krwotoków zewnętrznych i opatrywaniu ran;
  • unieruchamianiu złamań, a także podejrzeń złamań i zwichnięć;
  • ochronie przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
  • prowadzeniu wstępnego postępowania przeciwstrząsowego;
  • zastosowaniu tlenoterapii biernej.

Szkolenie to podniesie poziom bezpieczeństwa harcerzy na zbiórkach oraz wydarzeniach programowych. Przeszkolona kadra instruktorska czuwać będzie nad bezpiecznym przebiegiem form wypoczynku letniego organizowanych przez 12 hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwoli również na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności instruktorów Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, by w sposób fachowy mogli przekazywać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy harcerzom i zuchom.

Szkolenie dofinansowane jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Łączna wartość projektu to ponad jedenaście tysięcy złotych.