Szkolenie Lider + I “Kierowanie ludźmi w praktyce”. Edycja 2020

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji.

Bycie liderem to nie stanowisko ani funkcja. To rola, którą odpowiedzialnie podejmujemy nie tylko w harcerstwie, ale wobec ludzi, z którymi pracujemy w swoim środowisku zawodowym i w otoczeniu społecznym. Ta rola bardzo wiele od nas wymaga. Przede wszystkim wymaga rozwijania swoich umiejętności.

Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

  • efektywna komunikacja,
  • kierowanie ludźmi,
  • motywowanie,
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.

Termin

18-19 stycznia 2020 r.

18 stycznia: zajęcia od 9:00 – 21:00, 19 stycznia: zajęcia od 9:00 – 14:00

Miejsce

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, ul. Ogińskiego 15, Szczecin

Nocleg z soboty na niedzielę w hostelu (z własnym śpiworem).

Możliwy jest nocleg w warunkach turystycznych z piątku na sobotę w budynku Chorągwi.

Koszt

68 zł dla instruktorów Chorągwi Zachodniopomorskiej (po ogłoszeniu listy uczestników), w tym:

  • obiad w sobotę (obiad w niedzielę za dodatkową opłatą),
  • materiały programowe,
  • poczęstunek.

Nocleg z soboty na niedzielę będzie dodatkowo płatny (ok. 20 zł).

Dane do wpłat

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w szkoleniu.

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025

Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko, Składka zadaniowa Lider+ I”

Warunki uczestnictwa

  • stopień instruktorski,
  • opłacone składki członkowskie,

Zgłoszenia

Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 9 stycznia 2020 roku.