Szkolenia BHP dla wolontariuszy

Udzielanie wsparcia w zakresie wykonywania codziennych czynności (np. zakupów dla seniorów), jak również każda inna forma, związane jest koniecznością zadbania o bezpieczeństwo.

W najbliższym tygodniu odbędą się dwa szkolenia on-line dotyczące bezpieczeństwa i higieny wykonywania tego typu świadczeń.

Wolontariusze, którzy biorą udział w akcjach pomocowych powinni wziąć udział w tego typu szkoleniu.

W trakcie szkoleń będzie możliwość zadawania pytań.

Terminy szkoleń