Spotkanie kadry starszohacerskiej “Grillooowanie”

Przed nami spotkanie drużynowych i przybocznych drużyn starszoharecrskich.

Zapraszamy na spotkanie, na którym:

  • omówimy bieżąca sytuację drużyn starszoharcerskich w Chorągwi,
  • wypracujemy system wsparcia drużyn starszoharcerskich,
  • porozmawiamy o potrzebach i planach na kolejny rok harcerski.

Termin i lokalizacja

20.10.2018 r., budynek Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, ul. Ogińskiego 15, Szczecin

Zaczynamy o godzinie 14:00. Koniec przewidziany jest na godzinę 19:00. W przypadku chęci noclegu, prosimy o kontakt z organizatorem.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 7.10.2018 r.

Uwaga! Spotkanie odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 zgłoszeń.

Koszt

8 zł – składka członkowska zadaniowa

Organizator zapewnia obiad.

Dane do wpłat

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin
NIP 851-30-10-025
 
Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko, Składka zadaniowa Grillooowanie”

Termin wpłat: do 7.10.2018 r.