Rada Chorągwi uzupełniona!

Rada Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zakończyła nabór instruktorów w celu uzupełnienia swojego składu. Skład Rady uzupełniło dwoje harcmistrzów i jeden podharcmistrz. Życzymy powodzenia w działalności na tym obszarze służby.