“Ptaki nie tylko zimą – wokół karmnika” – projekt w Hufcu Myśliborskim

Edukacja zdalna może przyczynić się do rozluźnieniu więzi rówieśniczych i izolacji społecznej a to może mieć negatywne skutki dla samopoczucia młodzieży i ich rozwoju emocjonalnego. Dlatego tak ważne jest wspieranie uczestników projektu Zachodniopomorskie podwórka w utrzymywaniu relacji z drużyną. Warto stwarzać ku temu okazje, np. realizując projekty które będą wymagały stałego kontaktu i pracy indywidualnej jak i grupowej.

Marzec i początek kwietnia sprzyjał takim działaniom, dlatego też świetlicę podwórkowe Wędrowny Traper z Nowogródka Pomorskiego, Wędrowcy z Lipian oraz Sokół z Barlinka postanowiły wykorzystać ten czas na czynienie dobra i zdobycie nowych umiejętności. Celem projektu edukacyjno – wychowawczego było i jest utrzymanie kontaktu pomiędzy członkami drużyny w czasie pandemii, pobudzenie żyłki majsterkowicza a także uksztaltowanie właściwego stosunku do przyrody.

W marcu uczestnicy przystąpili do realizacji projektu „ Ptaki nie tylko zimą – wokół Karmnika”. Jest to projekt realizowany w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Pierwszym działaniem drużynowych było przekazanie harcerzom pakietów do samodzielnej budowy karmników. Następnie podczas zbiórki on-line młodzież poznała budowę karmnika. Zanim uczestnicy przystąpili do majsterkowania, musieli znaleźć odpowiednią lokalizację dla „ptasiej stołówki” aby nie narazić latających przyjaciół na niebezpieczeństwo w postaci drapieżców. W trakcie zbiórek on-line harcerze wzięli udział m.in.: w warsztatach dotyczących pomocy ptakom w zimie poprzez ich dokarmianie. Uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo dokarmiać ptaki by im nie zaszkodzić, ale również jak wiele, przez prostą obserwację przy karmniku za pomocą lornetki, można się o ptakach dowiedzieć zarówno o ich upodobaniach pokarmowych jak i o zachowaniu.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.