Projekt młodzieżowy – “Świateczna Iskierka Nadziei” w Kołobrzegu

Samorządy Świetlic Podwórkowych skupione w Centrum Świetlic Podwórkowych w Kołobrzegu myśląc nad identyfikacją problemu społecznego jednogłośnie zadecydował, że nasze działania będą skierowane do najbardziej potrzebujących w obecnych czasach, czyli do osób starszych i schorowanych, często samotnych. Samorządy podjęły decyzję, że dzieci całego CŚP przygotują i zrealizują projekt świątecznej akcji pomocowej „Świąteczna Iskierka Nadziei”. Czas pandemii spowodował, że wiele osób w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach i hospicjach zostało odizolowanych od świata zewnętrznego. Placówki DPS z końcem lipca zawiesiły wszystkie odwiedziny. Jest to niewyobrażalna trauma dla pensjonariuszy.

Po wcześniejszym kontakcie z dyrekcjami wszystkich okolicznych placówek otrzymaliśmy pozwolenie i odwiedziliśmy trzy Domy Pomocy Społecznej. Ze względu na panujące obostrzenia harcerscy kolędnicy dali koncert przed placówkami, a widownia obserwowała ich z okien. Widok dzieci, które chciały bezinteresownie umilić czas pensjonariuszom DPS, wywołał na ich ustach uśmiech i dał odrobinę radości. Po kolędowaniu przekazane zostało także Betlejemskie Światło Pokoju w lampionach wykonanych przez dzieci ze świetlic. Tegoroczne hasło BŚP – “Światło Służby”, doskonale pasuje do podjętych przez nas działań.

Na początku realizacji projektu zorganizowane zostało spotkanie wszystkich Samorządów Świetlicowych, na którym dokładnie opracowany został plan działania. Wyznaczone zostały konkretne zadania do realizacji dla każdej Świetlicy Podwórkowej.  Z uwagi na zgodę tylko trzech placówek na odwiedziny i kolędowanie – świetlice podzielono na trzy grupy, każda z nich otrzymała jeden DPS jako pole działania. W tych grupach odbyły się spotkania online i tworzenie jasełek. Stworzono scenariusze przedstawień, by każde dziecko w nim uczestniczyło i by mogło przygotować się do swojej roli w domu. Każda ze świetlic przeprowadziła spotkania i próby online. Dzieci tworzyły także lampiony na Betlejemskie Światło Pokoju w ramach corocznego konkursu organizowanego przez Komendę Bałtyckiego Hufca Morskiego na Lampion BŚP.

W ramach projektu odwiedzono nastepujące placówki:

  • 20.12.2020 DPS Gościno
  • 21.12.2020 DPS Kołobrzeg
  • 22.12.2020 DPS Piotrowice

Dzieci ze Świetlic nie spotykały się wcześniej. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne i ograniczenia ilości osób w pomieszczeniach (max 5 osób), wszystko trenowali online. Występ był próbą generalną i finałem w jednym. Wszystko zostało zrealizowane zgodnie z aktualnymi restrykcjami sanitarnymi. Każdy występ okraszony został nagłośnieniem, dzieci miały zakupione dzięki projektowi kurtki z logo, dzięki czemu wyglądaliśmy jednolicie. Uczestnicy przygotowali też stroje, a do kolędowania każdy założył świąteczną czapkę.

Po realizacji projektu odbyło się spotkanie z Samorządem, podczas którego omówiliśmy, co udało się zrealizować, a co nie. Wspólnie stwierdziliśmy, że próby online wśród najmłodszych uczestników nie były wielkim sukcesem natomiast starsi uczestnicy podczas spotkań online doskonale się odnaleźli. Mimo tego wszystkie finały okazały się sukcesami. W trakcie jednego z finałów mieliśmy problemy techniczne z nagłośnieniem, ale gitara okazała się rozwiązaniem wszelkich problemów.

Celem spotkań było działanie na rzecz poprawy samopoczucia pensjonariuszy DPS, wzniecanie i wzmacnianie poczucia nadziei wśród pacjentów, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, kształtowanie wartości i umiejętności społecznych. Po projektowych finałach wychowawcy odbyli pogadanki z dziećmi na temat potrzeb innych, wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że takie działania jak to, w którym wzięli udział, są bardzo potrzebne. Dzieci uczą się dzięki nim wrażliwości, a odbiorcy zyskują spokój. Pomimo odosobnienia lub izolacji od rodziny nastroili się świątecznie, udzielił im się świąteczny nastrój. Po kolędowaniu w DPS otrzymaliśmy podziękowania za zainteresowanie placówkami, za chęci i pamięć o pensjonariuszach w szczególnym, świątecznym czasie. Pensjonariusze, po naszej wizycie byli pogodni, uśmiechnięci i bardzo zadowoleni. Cele projektuzostały zrealizowane w 100%.

Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka” realizowanego przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.