AktualnościInformacje

Pierwsza Pomoc Psychologiczna. Warsztat dla pomagających

26-11-2022

Zapraszamy Cię na stacjonarny, całodniowy warsztat, na którym nauczysz się skutecznie udzielać pierwszej pomocy psychologicznej oraz przygotujesz się do wspierania osób doświadczających kryzysu. Porozmawiamy też o nas – pomagaczach – i o tym, w jaki sposób pomagać mądrze, aby zadbać też o samych siebie. Punktem odniesienia naszych rozmów oraz działań będzie wspieranie uchodźców z Ukrainy, ale prezentowane rozwiązania i treści mają charakter uniwersalny.

Czy masz w swojej drużynie dzieci z Ukrainy i chcesz wiedzieć, jak pomóc im w trudnych chwilach? Czy potrafisz przeprowadzić rozmowę z osobą będącą w kryzysie?
Czy pracujesz z uchodźcami, w punktach recepcyjnych, na dworcach?
Czy chcesz pracować nad swoim warsztatem pomagacza?
Czy chcesz poznać model udzielania pierwszej pomocy psychologicznej?

Najważniejsze tematy, które poruszymy w trakcie warsztatu:

  • Wprowadzenie w tematykę wsparcia psychologicznego. Jak stawiać czoła wyzwaniom związanym ze wspieraniem dzieci i rodzin uchodźczych z Ukrainy, także w trakcie normalnej pracy drużyny
  • Jak wspierać, aby faktycznie pomagać – nasze miejsce w łańcuchu pomocy i zasada “po pierwsze nie szkodzić”
  • Pierwsza pomoc psychologiczna – model wsparcia w trakcie trudnych rozmów, pełnienia dyżurów w miejscach udzielania pierwszej pomocy i punktach informacyjnych
  • Jak wspierać dzieci doświadczające stresu w trakcie pracy gromady/drużyny


Dla kogo jest ten warsztat?

  • Dla drużynowych, chcących skutecznie wspierać swoich podopiecznych w trudnych, kryzysowych sytuacjach
  • Dla osób bezpośrednio pracującymi z uchodźcami i ich rodzinami – w ramach punktów informacyjnych, świetlic, na dworcach, ale także dla tych, którzy przyjmują dzieci uchodźcze do drużyn i mają kontakt z ich rodzinami
  • Dla osób planujących działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy, np. koordynatorów akcji lub zmian, hufcowych koordynatorów służby
  • Dla osób planujących włączenie się w działania wspierające uchodźców z Ukrainy

Gdzie i kiedy?

  • 26 listopada, Szczecin, prowadzą hm. Edyta Sielicka i phm. Agnieszka Kołodziejczyk-Królik

Gospodarzami poszczególnych warsztatów są Chorągwie – w przypadku części z nich obowiązuje pierwszeństwo zapisu (warsztaty, przy których występuje oznaczenie LISTA REZERWOWA). Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa warsztacie zostanie podana uczestnikom na 7 dni przed jego terminem.

Kolejne terminy warsztatów będą stopniowo dodawane – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Osoby prowadzące

Warsztaty prowadzone są przez członkinie zespołu ds. wsparcia psychologicznego, posiadające wykształcenie kierunkowe oraz praktykę w zakresie wsparcia psychologicznego.


Informacje organizacyjne
Warsztat trwa 8 godzin, ale w tym czasie przewidziane są przerwy, w tym przerwa obiadowa (obiad zapewniany przez organizatorów).


Warsztat jest bezpłatny, ponieważ jest realizowany i finansowany w ramach dotacji z WAGGGS Appeal