Ogłoszenie ofertowe z 17.06.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych na jednodniowe imprezy turystyczne organizowane przez świetlice podwórkowe w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki