Zapytania ofertowe

Ogłoszenie ofertowe z 9.09.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa 87 pawilonów  typu express w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”.