Ogłoszenie ofertowe z 31.03.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych na dwudniowe biwaki pod namiotami organizowane przez świetlice podwórkowe w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki

Protokół