Ogłoszenie ofertowe z 25.09.2020

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Organizacja biwaków „pod dachem” w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki

Protokół