Ogłoszenie ofertowe z 22.04.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa materiałów edukacyjnych do realizacji projektów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie samorządów świetlic”.

Załączniki

Protokół