Z PodwórekZapytania ofertowe

Ogłoszenie ofertowe z 14.09.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa sprzętu biwakowego – pawilonów/namiotów świetlicowych z wyposażeniem”.

Załączniki

Protokół