Ogłoszenie ofertowe z 12.09.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa drobnych materiałów do prowadzenia zajęć III- art. biurowe, tusze i tonery”.

Załączniki:

Protokół