Ogłoszenie ofertowe z 27.04.2021

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Organizacja biwaków pod namiotami” w ramach projektu: „Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki

Protokół