Ogłoszenie ofertowe z 22.10.2020

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa namiotów do realizacji projektów młodzieżowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Załączniki

Protokół z 2.11.2020r.