AktualnościInformacjeWażneWyróżnione

Oferta pracy – Wychowawca wspierający

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP to jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego – największej organizacji wychowawczej w Polsce. Działa na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Do naszego projektu Zachodniopomorskie Podwórka poszukujemy pracownika na stanowisko WYCHOWAWCY WSPIERAJĄCEGO 

Obowiązki

  • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
  • organizowanie i prowadzenie wydarzeń międzyświetlicowych, angażujących więcej niż jedną świetlicę podwórkową jednocześnie (np. rajdy, festiwale, gry miejskie itp.)
  • tutoring
  • wsparcie procesów dydaktyczno-wychowawczych

Wymagania

  • doświadczenie w pracy instruktorskiej
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,  pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na  dowolnym  kierunku,  uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
  • minimum 2 lata doświadczenia w pracy podwórkowej

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: podworka@zachpom.zhp.pl

Prosimy o dodanie w aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.