Odszedł druh Stefan Lewandowski

Na wieczną wartę odszedł Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddziału w Szczecinie druh Stefan Lewandowski, wielki Przyjaciel i Przewodnik zuchów, harcerzy, instruktorów orz uczniów “Harcerskiej Szkoły” przy ul. Felczaka 13 oraz wielu innych środowisk harcerskich.

Druh Stefan Lewandowski od wielu, wielu lat był honorowym gościem na zbiórkach, spotkaniach z młodzieżą z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także na harcerskich Kominkach Pieśni Legionowej, Powstańczej i Wojskowej organizowanych przez Szczeciński Krąg Bractwa Zawiszy Czarnego wspólnie z Instruktorskim Kręgiem Poczty Harcerskiej II Hufca Szczecin ZHP.

Zuchy, harcerze oraz instruktorzy byli zawsze z Druhem Stefanem, gdy uroczyście podnoszona była na maszcie przy Tablicy Harcerskiej Szarych Szeregów białoczerwona flaga 1 sierpnia, 27 września, 11 listopada.

Twoja służba i oddanie Polsce Druhu Stefanie jest i będzie dla nas cennym drogowskazem, jak mamy żyć i pracować zgodnie z ideałami harcerskimi dla wolnej naszej Ojczyzny. Pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać o Naszych Bohaterach z Szarych Szeregów.  

Czuwaj! hm. Halina Zamiatowska

Druha Stefana Lewandowskiego pożegnamy 25.10.2019 r. (piątek) o godz. 14:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.