Odeszła druhna hm. Anna Cichawa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odeszła nagle hm. Anna Cichawa.

Wieloletnia drużynowa gromad zuchowych, namiestniczka zuchowa, zastępczyni Komendanta Hufca ZHP Sławno, członkini Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, szefowa Zespołu Wychowania Duchowego oraz Zespołu Promocji i Informacji Hufca Sławno, przewodnicząca Kapituły Odznaczeń.

Druhna Ania do końca wypełniała słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim, pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. Harcmistrz Anna Cichawa w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry człowiek, do którego zawsze można przyjść po radę.