AktualnościOdeszli

Odeszła dh. Lubomiła Woźny z domu Łapa

Dnia 5 kwietnia 2021 roku odeszła na Wieczną Wartę hm Lubomiła Woźna z d. Łapa.

Dh. Luba poświęciła harcerstwu swoje najpiękniejszych dziewięć lat. Jako absolwentka Liceum Pedagogicznego w 1962 roku rozpoczęła pracę w szkole gdzie zorganizowała drużynę zuchową w hufcu Szczecin Śródmieście. W dalszym okresie została zastępcą kierownika Wydziału Zuchów a od 1966r. do 1970 r. kierowniczką tego wydziału Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

Praca z młodzieżą stała się jej pasją co znalazło wyraz w kształceniu drużynowych i powstawaniu kolejnych drużyn zuchowych w całym województwie. Była organizatorką kolonii zuchowych, kursów drużynowych współpracowała z Radą Programową Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Cieplicach. Dh. Luba przygotowała również program Odznaki Chorągwianej dla drużyn zuchowych.

W uznaiu Jej działalności została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi wyróżnieniami ZHP w tym Honorową Odznaką Za Zasługi, Odznaką Ofensywy Zuchowej, Gryfem Pomorskim. W 1968 roku reprezentowała ZHP na IX Festiwalu Studentów w Soczi.

Pożegnanie dh Luby odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku o godz. 12:30 w kaplicy głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Czuwaj dh Lubo!