Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku tak i w tym, harcerze z naszego hufca licznie uczestniczyli w tegorocznych obchodach 72 rocznicy warszawskiej godziny „W”. Pierwszego sierpnia o godzinie siedemnastej poczet sztandarowy, poczet kwiatowy wraz z asystą oraz dwuszereg harcerski staną pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego aby wziąć udział w uroczystościach. W tym roku nie ograniczyliśmy się jedynie do samej uroczystości. Związek Harcerstwa Polskiego jest trwale związany w swoich tradycjach i ideach z Powstaniem Warszawskim. W tym roku wraz z Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii “Perun” stworzyliśmy wydarzenie mające na celu przypomnienie i upamiętnienie tamtych sierpniowych dni. Harcerze pod pomnikiem rozdawali okolicznościowe zaproszenia opatrzone harcerskim guzikiem oraz pamiątkowe drobiazgi przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie.

O godzinie osiemnastej rozpoczęło się wydarzenie pod murami miejskimi naprzeciw Muzeum w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej. Stowarzyszenie PERUN zainscenizowało elementy przybliżające ten dzień, takie jak wystawę zdjęć, dioramę, wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie oraz pamiątki kolportażu z tamtego okresu. Była muzyka tematyczna i szycie opasek biało czerwonych. Harcerze w ramach NAL (nieobozowa akcja letnia) przygotowali zajęcia w temacie bezpieczne wakacje. Był pokaz pierwszej pomocy z możliwością czynnego udziału w zajęciach z fantomem i bandażowaniu ran. Były gry i zabawy takie jak strzelanie z dmuchawki, rzut ringiem, chusta animacyjna i pląsy. Najbardziej widowiskowa i pełna emocji była walka na balony. Można było również napisać list powstańczy i złożyć go tak jak składało się dawniej listy okresu wojennego. Poczta harcerska nr 79 dostarczy go pod wskazany adres. Dodatkowo rozdana została przygotowana dla rodzin i grup znajomych gra terenowa „Kryptografia”, która przebiegała w obrębie parku miejskiego. Dla wszystkich uczestników podajemy jej rozwiązanie.

Hasło jakie należało odszyfrować brzmi BRATERSTWO. Również tutaj dzięki IPN w Szczecinie rozdawaliśmy okolicznościowe drobiazgi takie jak odblaski i naklejki.
Dzień ten spędziliśmy radośnie z przesłaniem „nigdy więcej wojny”.

Fot. Karolina Majchrzak, Janusz Skowyrski, Marta Nadolna.