Kurs podharcmistrzowski SZEKLA 2018

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „KOMPAS” zaprasza na kurs podharcmistrzowski „SZEKLA”.

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich. W trakcie kursu kursanci wezmą udział w warsztatach dla opiekunów prób przewodnikowskich oraz kursie „Lider+”, który będzie dotyczył roli i zadań lidera w zespole oraz przedstawi narzędzia wspierania rozwoju: delegowanie zadań i uprawnień.

Terminy

 • 16-18 marca 2018 roku, Szczecin
 • 20-22 kwietnia 2018 roku, Koszalin
 • 11-13 maja 2018 roku, Szczecinek

Koszt kursu

160 zł

Kurs otrzymał dofinansowanie Komendy Chorągwi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, w związku z czym odpłatność uczestników wynosi 90 zł.

Wymagania wobec uczestników

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia przewodnika/przewodniczki,
 • otwarta próba podharcmistrzowska,
 • zgoda Komendanta Hufca.

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach,
 • wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2018 r. na załączonej dołączonej do ogłoszenia ankiecie przesyłając ją na adres ksztalcenie@zachpom.zhp.pl.

Wpłaty 90 zł składki zadaniowej należy dokonać do 05.03.2018 r. na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: Składka Zadaniowa kurs podharcmistrzowski, imię i nazwisko uczestnika.

Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa  oraz informacjami organizacyjnymi.

Zapewniamy

 • nocleg w warunkach turystycznych (uczestnicy przywożą ze sobą własne śpiwór, karimaty);
 • herbatę, kawę;
 • obiady w soboty kursowe;
 • wyprawkę kursową.

Do pobrania

Ankieta zgłoszeniowa SZEKLA 2018