Kurs podharcmistrzowski “SZEKLA”

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „KOMPAS” zaprasza na kurs podharcmistrzowski „SZEKLA”.

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich. W trakcie kursu kursanci wezmą udział w warsztatach dla opiekunów prób przewodnikowskich.

Terminy:
– 15-17 marca 2019 roku, 
– 12-14 kwietnia 2019 roku,
– 24-26 maja 2019 roku.

Wszystkie biwaki odbywają się w Szczecinie.

Koszt kursu: 
– 200 zł dla instruktorów z Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, 
– 250 zł dla instruktorów spoza Chorągwi.

Wymagania wobec uczestników:
– ukończone 18 lat,
– posiadanie stopnia przewodnika/przewodniczki,
– otwarta próba podharcmistrzowska,
– zgoda Komendanta Hufca.

Warunki ukończenia kursu:
– aktywny udział w zajęciach w 85% zajęć,
– wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać do 22.02.2019r. pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWHBiSN1ddVLhynWdboUmYVUREk2OThCTkFGRkpLSkZWUDBaOFFPQ1ZXNC4u&fbclid=IwAR3HdOZvcPKlmNDqwTiWxLFe4o2A8Bs3V0hfo180SrfQbHH-i5cloTc9Ej8

Wpłaty składki zadaniowej należy dokonać, po potwierdzeniu przyjęcia na kurs do 29.02.2019r. na konto Komendy Chorągwi o numerze 50 2030 0045 1110 0000 0324 7250 z dopiskiem: “Szekla” składka zadaniowa”, imię i nazwisko uczestnika.

Po dokonaniu zgłoszenia każdy uczestnik szkolenia otrzyma maila z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi.

Zapewniamy:
– nocleg w warunkach turystycznych (uczestnicy przywożą ze sobą własne śpiwór, karimaty),
– herbatę, kawę,
– obiady w soboty kursowe,
– wyprawkę kursową,
– materiały kursowe.

Do zobaczenia!
hm. Grzegorz Handorf
komendant kursu